Luchtkwaliteit

De kwaliteit van de lucht en het effect van Heesch West is zorgvuldig onderzocht in 2019 en ook voorafgaand op publicatie van het Ontwerpbestemmingsplan (OBP) zijn nieuwe onderzoeken uitgevoerd. De resultaten uit de nieuwe onderzoeken zijn door de aanpassingen in de plannen voor Heesch West (verkleining van het oppervlak voor milieucategorie 5.1 en de nieuwe verkeerscijfers uit het nieuwe verkeersmodel)  anders dan in de milieueffectrapportage van 2019. Vergelijkbaar met het onderwerp geluid is ook naar aanleiding van de inspraakreacties het onderzoeksgebied vergroot om de effecten op de luchtkwaliteit beter in beeld te krijgen.

Ook voor luchtkwaliteit wordt gerekend met een worst-case-benadering. Dat wil zeggen dat gerekend wordt met maximale belasting die wettelijk is toegestaan. In de praktijk zullen de effecten hoogstwaarschijnlijk minder zijn.

Relevante documenten:
Thema luchtkwaliteit uit de milieueffectrapportage
Luchtkwaliteitsonderzoek
Advies GGD
Advies commissie m.e.r.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.