Meer regionale focus bedrijvigheid Heesch West

7 oktober 2021

Eerder dit jaar werd het vestigingsprofiel van Heesch West aangepast en werd  aan de westelijke zijde van het gebied de minimale kavelgrootte verlaagd van 1 hectare naar 5.000 vierkante meter. Deze aanpassingen spelen in op de concrete behoefte van bedrijven uit de regio. Een meer regionale focus die inspeelt op het tekort aan vestigingsplaatsen in de regio. In de gemeenteraden Bernheze, Oss en ’s-Hertogenbosch zijn in de afgelopen maanden moties aangenomen die verder aandringen op toewijzingscriteria ten gunste van bedrijven uit de betrokken gemeenten.

De GR Heesch West krijgt het verzoek criteria op te stellen op basis waarvan prioritering van lokale bedrijven bij de toewijzing van bedrijfskavels concreet wordt bevorderd. In het circulair kwaliteitsplan Heesch West is als afwegingskader al bepaald dat bij eerste afweging geïnteresseerde bedrijven worden beschouwd op regionale (ruimtelijke) impact, werkgelegenheidsbijdrage en duurzaamheidsambitie.

De GR bevestigt dat de belangstelling voor vestiging op Heesch West zeer groot is en dat het in belangrijke mate bedrijven met een regionale achtergrond betreft. De GR werkt de komende periode het uitgiftebeleid nader uit. Hierin zal in overleg met de gemeenten op nader te bepalen wijze uitwerking gegeven worden aan de gewenste prioritering.