Actueel

Commissie m.e.r. adviseert

Commissie m.e.r. adviseert

10 oktober 2019

De Commissie m.e.r. is een onafhankelijke organisatie die onder andere adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten (MER). Bij iedere MER is het is verplicht om de Commissie m.e.r. een toetsingsadvies te vragen. Deze Commissie m.e.r. stelt dan voor ieder milieueffectrapport een onafhankelijke werkgroep van specialisten samen die toetst of het milieubelang volwaardig in de planvorming …

Wat gebeurt er met mijn inspraakreactie?

Wat gebeurt er met mijn inspraakreactie?

10 oktober 2019

Op basis van de inspraakreacties die zijn binnengekomen op het Voorontwerp Bestemmingsplan, het Facetplan geluidzone en de MER Heesch West wordt nu een inspraaknota samengesteld door de gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss. Hierin worden inspraakreactie bij elkaar gebracht en voorzien van een antwoord: dat kan een toelichting zijn of een overweging om het plan wel …

Omwonenden overleggen met bestuurders

Omwonenden overleggen met bestuurders

10 oktober 2019

Vertegenwoordigers van dorpsraden Vinkel, Nuland, Geffen en Platform Eerlijk over Heesch West waren op 1 oktober bij elkaar. In een bijeenkomst met de wethouders van Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss en projectdirecteur Paul van Dijk spraken zij over informeren en omgevingscommunicatie rondom Heesch West. Dit overleg met omwonenden gaat verder onder de naam Overleg Buren Heesch …

Informeren en ontmoeten in ’s-Hertogenbosch

Informeren en ontmoeten in ’s-Hertogenbosch

3 september 2019

Projectdirecteur Paul van Dijk was op 19 augustus aanwezig bij Informeren en Ontmoeten in ’s-Hertogenbosch om een presentatie te geven over Heesch West. Op deze avonden worden organisaties en inwoners uitgenodigd voor een samenzijn met Bossche raadsleden in het gemeentehuis. Tijdens de avond in de Bossche Raadzaal ging Paul van Dijk in op het vertrekpunt …

Overleg over proces Heesch West

Overleg over proces Heesch West

3 september 2019

Leden uit de projectgroep Heesch West hadden op 28 augustus een informeel overleg met vertegenwoordigers van de dorpsraden Geffen, Nuland en Vinkel en het platform Eerlijk over Heesch West en wethouders Rien Wijdeven (Bernheze) en Roy Geers (’s-Hertogenbosch). Er werd meer duidelijkheid gegeven over de fase waarin het project zit en waar ruimte is om …

Verwerking inspraakreacties in gang

Verwerking inspraakreacties in gang

3 september 2019

Het was tot 13 augustus mogelijk om te reageren op het Voorontwerp Bestemmingsplan, Facetplan geluidzone en de MER via de gemeenten Bernheze, Oss of ’s-Hertogenbosch. Veel betrokkenen hebben hier gebruik van gemaakt en een inspraakreactie ingediend. Nu komt het plan in een volgende fase terecht. Er zijn ruim 1.300 inspraakreacties ingediend. Deze worden zorgvuldig gelezen …

Veel gestelde vragen uitgelicht

Veel gestelde vragen uitgelicht

11 juli 2019

Over de plannen voor de ontwikkeling van Heesch West zijn verschillende vragen gesteld bijvoorbeeld op informatiebijeenkomsten of via de website. We zetten een aantal veel gestelde vragen nog een keer voor je op een rijtje en onderaan het artikel vind je een verwijzing naar de FAQ op de website waar nog meer vragen en bijbehorende …

Reageren op de plannen: hoe gaat dat in zijn werk?

Reageren op de plannen: hoe gaat dat in zijn werk?

3 juli 2019

Tot en met 13 augustus is het mogelijk om te reageren op het Voorontwerp Bestemmingsplan, Facetplan geluidzone en de MER via de gemeenten Bernheze, Oss of ’s-Hertogenbosch. Een reactie naar één gemeente is voldoende, het is niet nodig om deze naar alle drie te sturen. Dit is niet de enige inspraakronde: onder aan dit artikel …

Toelichting plannen op 2 juli

Toelichting plannen op 2 juli

25 juni 2019

Op dinsdag 2 juli gaan wethouder Rien Wijdeven van de gemeente Bernheze, projectleider Paul van Dijk en Bastian van Dijck, adviseur planvorming Antea group, verder in op specifieke vragen voor de inwoners van Heesch. In een presentatie lichten zij de plannen van Heesch West verder toe in gemeenschapshuis De Pas in Heesch. De avond is …

Druk bezochte inloopbijeenkomst

Druk bezochte inloopbijeenkomst

25 juni 2019

Ruim 200 belangstellenden uit de omgeving van Heesch West kwamen op 19 juni naar de inloopbijeenkomst in het gezondheidscentrum Heesch om hun vragen te stellen over het bedrijventerrein. Zij gingen aan verschillende informatietafels in gesprek met experts op thema’s zoals verkeer, geluid, windturbines en zonnepark. De belangrijkste vragen en antwoorden die voorbij kwamen, zijn terug …

Informatieavond voor Natuur- & Milieuorganisaties

Informatieavond voor Natuur- & Milieuorganisaties

25 juni 2019

Verschillende geïnteresseerden waren op 17 juni aanwezig tijdens een bijeenkomst voor natuur- & milieuorganisaties waar verder werd ingegaan op de plannen voor Heesch West. Tijdens deze eerste bijeenkomst zijn presentaties gegeven, vragen beantwoord en thema’s die spelen bij de verschillende organisaties opgehaald. Na een introductie door directeur Paul van Dijk, werden de aanwezigen in een presentatie …

Veel gestelde vragen inloopbijeenkomst Heesch

Veel gestelde vragen inloopbijeenkomst Heesch

21 juni 2019

De inloopbijeenkomst Heesch West trok veel belangstellenden die meer wilden weten over de plannen voor het bedrijventerrein. De meest gestelde vragen zijn hieronder te vinden. Wat voor bedrijven komen er op het bedrijventerrein? Er is een vestigingsprofiel opgesteld: Wat zijn milieucategorieën en wat betekenen die voor Heesch West? Milieucategorieën zijn opgesteld om milieubelasting van bedrijven …

Stel je vraag tijdens de inloopbijeenkomst!

Stel je vraag tijdens de inloopbijeenkomst!

19 juni 2019

Tijdens de inloopbijeenkomst die op 19 juni plaatsvindt, kunnen geïnteresseerden terecht die meer willen weten over de plannen rond bedrijventerrein Heesch West. Er is onder andere aandacht voor het plan en het proces en thema’s als verkeer, geluid en wind. De inloopbijeenkomst is in het Gezondheidscentrum (voormalig kantoor Rabobank) aan Cereslaan 2 in Heesch van …

Inloopbijeenkomst op 19 juni 2019

Inloopbijeenkomst op 19 juni 2019

6 juni 2019

Geïnteresseerden die meer willen weten over de plannen rond bedrijventerrein Heesch West, kunnen daarvoor terecht op een informatiemarkt. Deze vindt plaats op 19 juni van 18.00-21.00 uur in het Gezondheidscentrum aan de Cereslaan in Heesch (voormalig kantoor Rabobank). Voor de informatiemarkt zijn verschillende punten ingericht rond belangrijke thema’s. Deze zijn mede bepaald naar aanleiding van …

Inspraakronde tussen 11 juni en 13 augustus 2019

Inspraakronde tussen 11 juni en 13 augustus 2019

6 juni 2019

De ontwikkeling van het plan Heesch West is in een volgende fase gekomen. De inspraakronde voor het Voorontwerp Bestemmingsplan (VBOP), het Voorontwerp Facetbestemmingsplan Geluidszone en het Milieu Effect Rapport (m.e.r.) loopt van 11 juni tot en met 13 augustus. Het bedrijventerrein Heesch West wordt ontwikkeld om een krachtige impuls aan de regionale economie te geven, …

Voorontwerp Bestemmingsplan bedrijventerrein Heesch-West in procedure

Voorontwerp Bestemmingsplan bedrijventerrein Heesch-West in procedure

4 juni 2019

Maandag 3 juni 2019 namen de drie colleges B&W van Bernheze, ‘s-Hertogenbosch en Oss de beslissing om het Voortontwerp Bestemmingsplan Bedrijventerrein Heesch-West  in procedure te brengen. Vanaf dinsdag 11 juni  2019 is het Voorontwerp Bestemmingsplan bedrijventerrein Heesch-West openbaar en voor iedereen te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De plannen liggen 9 weken ter inzage voor reacties. Inloopbijeenkomst op …

Veel betrokkenheid bij informatiebijeenkomst Vinkel

Veel betrokkenheid bij informatiebijeenkomst Vinkel

24 mei 2019

De dorpsraad van Vinkel hield op 23 mei een informatiebijeenkomst voor inwoners van het dorp om ze verder te informeren over de plannen rond Heesch West. De zaal in gemeenschapshuis ’t Zijl stroomde snel vol om te luisteren naar de presentaties en vragen te stellen. Wethouder Roy Geers heette de aanwezigen welkom en benadrukte het …

Toelichting plannen in Dorpsraad Vinkel

Toelichting plannen in Dorpsraad Vinkel

20 mei 2019

Op donderdag 23 mei praten we de Dorpsraad Vinkel bij over de plannen van Heesch West. De avond in gemeenschapshuis 't Zijl is open voor publiek en begint om 20.00 uur. Sprekers zijn wethouder Roy Geers van de gemeente 's-Hertogenbosch, projectleider Paul van Dijk en adviseur planvorming Antea group Bastian van Dijck. Deze avond past …

Toelichting plannen aan Ondernemersvereniging Heesch

Toelichting plannen aan Ondernemersvereniging Heesch

15 mei 2019

Op 14 mei heeft projectleider Paul van Dijk de leden van de Ondernemersvereniging Heesch bijgepraat over de plannen van Heesch West. Vanaf 11 juni ligt het plan met bijbehorende m.e.r. (milieu effect rapportage) ter inzage. Deze bijeenkomst was bedoeld om de ondernemersvereniging hierop alvast een toelichting te geven en belangrijke vragen te beantwoorden. Het past …

Voorbereidingen voorontwerp bestemmingsplan Heesch West

Voorbereidingen voorontwerp bestemmingsplan Heesch West

12 april 2019

De voorbereidingen voor het Voorontwerp bestemmingsplan en de Milieu Effect Rapportage van Heesch West nadert de afronding. Deze stukken gaan juni 2019 in procedure. Op 4 april zijn de voorlopige onderzoeken en voorgenomen planmaatregelen met de leden van de klankbordgroep - bestaande uit onder meer vertegenwoordigers van dorpsraden en  organisaties als ZLTO en IVN -besproken. …

Gemeenteraad Bernheze stemt in met zonnepark Achterste Groes

Gemeenteraad Bernheze stemt in met zonnepark Achterste Groes

21 februari 2019

De gemeenteraad van Bernheze heeft op 5 juli ingestemd met de komst van een zonnepark Achterste Groes in Heesch. Op 20 februari is de Omgevingsvergunning verleend. Het betreft een zonnepark van circa 10 ha, met 21.000 zonnepanelen. Het zonnepark wordt naar verwachting in 2019 gerealiseerd. De gemeenteraad heeft meerdere varianten afgewogen. Het voorstel omvat ook …

Inloopavond en nieuwsbrief

Inloopavond en nieuwsbrief

5 december 2018

Begin 2019 organiseert Heesch West een inloopavond voor bewoners en andere geïnteresseerden. Datum en locatie worden onder meer via deze website bekendgemaakt. Tijdens de avond kan iedereen informatie krijgen over de concrete aanpak en planinvulling. Wilt u op de hoogte blijven, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.   (Nieuwsbericht 5 december 2018)

Heeft u vragen?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief