Omwonenden overleggen met bestuurders

10 oktober 2019

Vertegenwoordigers van dorpsraden Vinkel, Nuland, Geffen en Platform Eerlijk over Heesch West waren op 1 oktober bij elkaar. In een bijeenkomst met de wethouders van Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss en projectdirecteur Paul van Dijk spraken zij over informeren en omgevingscommunicatie rondom Heesch West.

Dit overleg met omwonenden gaat verder onder de naam Overleg Buren Heesch West 2.0. Deze groep komt in plaats van de klankbordgroep. Naast gesprekken met Overleg Buren Heesch West 2.0 is er overleg met belangenorganisaties over natuur, milieu en energie en komen er bijeenkomsten en een inloopbijeenkomst voor het brede publiek. Vanaf 7 november is in het gemeentehuis van Bernheze een infobalie over Heesch West geopend. Je kunt er op de volgende donderdagen van 16.00 tot 17.30 uur terecht met vragen over Heesch West: 5 december, 19 december, 16 en 30 januari en 13 februari.

Op 1 oktober is afgesproken om samen de zorgen over Heesch West goed in beeld te krijgen en uit te leggen. Dit overleg krijgt een vervolg in bijeenkomsten waarbij thema’s als windturbines, milieucategorieën, verkeer en geluid aan de orde gaan komen. De uitkomst van deze themagesprekken zijn openbaar. Je leest er over op deze website en in onze nieuwsbrief.