Onderzoek alternatieven voor invulling bedrijventerrein

19 november 2019

De Commissie m.e.r. adviseert te kijken naar alternatieven voor de invulling van bedrijventerrein Heesch West. Ze denkt daarbij aan een variant met minder (geluid)hinder en vraagt meer aandacht voor landschap en biodiversiteit.

De commissie stelt qua (geluid)hinder voor een alternatief te onderzoeken waarbij (geluid)hinder en geluidzone specifieker worden afgestemd op het vestigingsprofiel voor potentiële bedrijven. In het vestigingsprofiel krijgt logistiek een grote plaats en de impact op het milieu van bedrijven uit deze sector is vaak lager. Dit alternatief wordt verder uitgewerkt.

Landschappelijke invulling

Als het gaat om landschap en biodiversiteit was het een bewuste keuze om in de vorige fase geen gedetailleerde alternatieven te onderzoeken. Er is een globaal plan opgesteld dat in de lopende planfase verder wordt uitgewerkt.  Bij de landschappelijke invulling is veel aandacht besteed aan biodiversiteit. De Commissie m.e.r. zoomt vooral in op de kansen voor landschap en natuur nabij de Peelrandbreuk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Projectdirecteur Paul van Dijk: “Het is een bewuste keuze om bij verdere uitwerking van de plannen voor de landschappelijke invulling onder andere natuur- en milieuorganisaties en de omgeving te betrekken.”

Het complete rapport van de Commissie m.e.r. lees je hier.

Lees ook de informatiebrief die over het advies van de Commissie m.e.r. verstuurd is aan de betrokken gemeenteraden.