Ontwerpbestemmingsplan Cereslaan-West in januari

17 november 2022

Naast Heesch West wordt er een beperkte uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Cereslaan-West in Heesch voorbereid. Het ontwerpbestemmingsplan is in de afrondende fase en naar verwachting zal het in januari door de gemeente Bernheze gepubliceerd worden. 

Cereslaan-West betreft de uitbreiding tussen A59 en het huidig bedrijventerrein/de Bosschebaan. In verschillende omgevingsonderzoeken die eerder voor Heesch West werden gehouden, is al rekening gehouden met deze ontwikkeling. In verband met publicatie van het ontwerpbestemmingsplan zal een informatiebijeenkomst  worden gepland in Bernheze.