Ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd

4 juni 2021

Het Ontwerpbestemmingsplan en een aanvulling MER van Heesch West zijn gepubliceerd en vanaf 10 juni is het  mogelijk zienswijzen in te dienen. Belangrijke aanpassingen in vergelijking met 2019 zijn onder andere het creëren van meer ruimte voor regionale bedrijven, maatregelen om mogelijke milieu-impact van bedrijvigheid verder te beheersen, het afzien van windenergie en veel maatregelen om de verkeersafwikkeling beter te regelen.

Reageren
Wilt u via een zienswijze reageren op de plannen? Dat kan via de betrokken gemeenten Bernheze's-Hertogenbosch en Oss (alleen voor het facetplan) . De ontwerpbestemmingsplannen met bijbehorende stukken zijn in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vragen en meer informatie
Op deze website is uiteraard alle informatie te vinden met betrekking tot de plannen.  Via deze themawebsite is informatie over het ontwerpbestemmingsplan en de aanvulling MER overzichtelijk te vinden.  Daarnaast is er voor de omgeving op 15 en 22 juni een online informatiebijeenkomst georganiseerd. Hier kunnen geïnteresseerden vragen stellen aan bestuurders en experts. Aanmelden kan via info@heeschwest.nl.  Vooraf al  vragen stellen, kan dat ook via dit mailadres.