Overleg met de omgeving Heesch West

18 december 2020

Met vertegenwoordigers uit de omgeving van Heesch West is regelmatig overleg. Hierin komen relevante thema’s met betrekking tot de planontwikkeling aan de orde en is aandacht voor de vragen en zorgen die leven bij de omgeving.

Vertegenwoordigers van de dorpsraden Geffen, Nuland en Vinkel en het bewonersplatform Eerlijk over Heesch West nemen deel om reactie te geven vanuit de omgeving. Vanuit de GR en projectorganisatie zijn bestuurders Roy Geers, Frank den Brok en Rien Wijdeven, projectdirecteur Paul van Dijk en vertegenwoordigers van het communicatiebureau betrokken.

De verslagen van deze bijeenkomsten zijn hier te vinden.