Overleg over proces Heesch West

3 september 2019

Leden uit de projectgroep Heesch West hadden op 28 augustus een informeel overleg met vertegenwoordigers van de dorpsraden Geffen, Nuland en Vinkel en het platform Eerlijk over Heesch West en wethouders Rien Wijdeven (Bernheze) en Roy Geers (’s-Hertogenbosch). Er werd meer duidelijkheid gegeven over de fase waarin het project zit en waar ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan.

Inhoudelijk werd nog niet ingegaan op de bespreekpunten, maar door de aanwezigen werd de bereidheid en de intentie uitgesproken om constructief en inhoudelijk met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. En daarbij werd het belang van wederzijds vertrouwen en actieve informatievoorziening onderstreept.

In het vervolg van het proces zullen verschillende betrokkenen gericht worden uitgenodigd om in gesprek te gaan over verschillende thema’s. Hoe dit aangepakt gaat worden en welke stakeholders in gesprek gaan over welke onderwerpen wordt nog verder afgestemd met de voorzitters van de betrokken dorpsraden en een afvaardiging van ‘Eerlijk over Heesch West’.