Participatie landschappelijke inpassing

18 december 2020

Komend jaar wordt in participatie met de omgeving een traject gestart om te komen tot een goede landschappelijke inpassing voor Heesch West. Hiervoor zijn de voorbereidingen gestart en eerder ook onder meer verkennende gesprekken geweest met onder andere regionale natuur- en milieuorganisaties. Het ontwerp en de hiervoor met de omgeving te organiseren bijeenkomsten worden verzorgd door landschapsarchitect Esther Kruit.

Esther Kruit heeft ruime ervaring als ontwerper en projectleider bij verschillende gerenommeerde bureaus en startte in 2013 samen met Mariëlle Kok een eigen bureau Kruit | Kok Landschapsarchitecten. Het bureau werkt concepten uit, maar kan ook adviseren op gebied van techniek, materialen en realisering. Integrale duurzame plannen zijn een specialisme.

Enorme verrijking
Esther Kruit heeft ruime ervaring als ontwerper en projectleider bij verschillende gerenommeerde bureaus en startte in 2013 samen met Mariëlle Kok een eigen bureau Kruit | Kok Landschapsarchitecten. Het bureau werkt concepten uit, maar adviseert ook op gebied van (natuur)techniek, materialen en realisering. Integrale duurzame plannen zijn een specialisme. Ze heeft ervaring met verschillende projecten vergelijkbaar met de ontwikkeling van Heesch West. “Het Kempisch Bedrijvenpark is een goed voorbeeld waar ons bureau al heel lang als adviseur bij betrokken is. Daar is een vrij groot landschapspark naast het bedrijventerrein gerealiseerd waar waterberging, natuurontwikkeling en recreatie voor de omgeving een plek hebben gekregen. Voor Heesch West gaat dat ook een enorme verrijking voor de omgeving opleveren: landbouwgrond wordt een hoogwaardig natuurpark met recreatieve mogelijkheden.”

Meerwaarde
Esther is samen met de projectorganisatie een plan voor de participatiesessies aan het uitwerken. “Erg leuk om met betrokkenen uit de omgeving een landschap te ontwerpen dat meerwaarde gaat bieden. De kennis van omwonenden is erg waardevol. Die kennen het gebied en komen er dagelijks, bijvoorbeeld als ze de hond uitlaten of een rondje hardlopen.”

Toekomst
Een eerste ontmoeting met de omgeving heeft Esther gehad tijdens een regulier overleg met de omgeving. Ze wil snel verder kennismaken. “Dat kan bijvoorbeeld tijdens een wandeling door het gebied. Die ga ik sowieso maken, maar dat zouden we gezamenlijk kunnen doen. Daarna gaan we verder met koffietafelgesprekken en ontwerptafels. Ik praat met verschillende partijen om kennis op te halen en samen invulling te geven aan de toekomst van het gebied.”

Samen met Esther wordt een plan voor de participatiesessies in vorm en inhoud uitgewerkt. Daarna zullen diverse betrokkenen uitgenodigd worden, de samenstelling van te betrekken partijen voor deze sessies wordt in samenspraak met de vertegenwoordigers uit het omgevingsoverleg voorbereid.