Video: Onderscheidend vermogen Heesch West

18 juli 2020

Heesch West is door de uitgestrekte opzet met veel groen en water en een goede infrastructuur een onderscheidend bedrijventerrein. Projectdirecteur Paul van Dijk gaat in deze video in op de kansen en die Heesch West biedt en de interesse vanuit de markt in samenhang met een goede inpassing in de omgeving.