Van plan naar uitvoering

Heesch West heeft als ambitie het meest duurzame bedrijventerrein van Brabant te worden. Een goede inpassing in de omgeving is van groot belang. De gemeenten ’s-Hertogenbosch, Bernheze en Oss hebben zich daarvoor verenigd in de regionale samenwerking Heesch West.

Samen met de provincie Noord-Brabant hebben deze gemeenten in 2017 het Masterplan vastgesteld. In dit plan is het profiel en de marktbehoefte verkend. Vervolgens is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld en gepubliceerd. Deze notitie is het startdocument voor de milieueffectrapportage (MER) en het Voorontwerp Bestemmingsplan.

De m.e.r. brengt de omgevingsaspecten van het plan in beeld. Het bestemmingsplan is het planologische kader waarin de gemeenten het plan vastleggen.

Tot en met 13 augustus is het mogelijk om een inspraakreactie te geven op het Voorontwerp Bestemmingsplan, Facetplan geluidzone en de MER via de gemeenten Bernheze, Oss of ’s-Hertogenbosch. Het is niet nodig om dat bij alle gemeenten te doen, bij één is voldoende.

Bernheze:
De inspraakreactie kan gericht worden aan het college van Burgemeester en Wethouders van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch. Als u uw inspraakreactie mondeling wilt geven, kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0412 of via de mail gemeente@bernheze.org.

’s-Hertogenbosch:
Een schriftelijke kunt u sturen naar: Burgemeester en Wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 8485564. Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier: www.s-hertogenbosch.nl/digitaleinspraakreactie Voor een mondelinge reactie kan contact opgenomen worden met de heer Helming via telefoonnummer 073 - 6155392.

Oss:
Een schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oss, Postbus 5, 5340 BA Oss. Mondeling een inspraakreactie indienen kan via de heer Leerdam, tel. 14 0412.

 

Heeft u vragen?

Hebt u een vraag of wilt u meer informatie?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief