Van plan naar uitvoering

Heesch West heeft als ambitie het meest duurzame bedrijventerrein van Brabant te worden. Een goede inpassing in de omgeving is van groot belang. De gemeenten ’s-Hertogenbosch, Bernheze en Oss hebben zich daarvoor verenigd in de regionale samenwerking Heesch West.

Samen met de provincie Noord-Brabant hebben deze gemeenten in 2017 het Masterplan vastgesteld. In dit plan is het profiel en de marktbehoefte verkend. Vervolgens is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld en gepubliceerd. Deze notitie is het startdocument voor de milieueffectrapportage (MER) en het Voorontwerp Bestemmingsplan.

De m.e.r. brengt de omgevingsaspecten van het plan in beeld. Het bestemmingsplan is het planologische kader waarin de gemeenten het plan vastleggen.

Tot en met 13 augustus 2019 was het mogelijk om een inspraakreactie te geven op het Voorontwerp Bestemmingsplan, Facetplan geluidzone en de MER via de gemeenten Bernheze, Oss of ’s-Hertogenbosch. Deze reacties worden nu verwerkt. Het plan komt nu in de volgende fase richting het Ontwerp Bestemmingsplan (OBP). Hieronder een overzicht van de procedure tot en met besluitvorming en behandeling hiervan:

28 september 2017 – 8 november 2017:
De Notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD), de eerste stap m.e.r.-procedure, is ter inzage gekomen en de reacties hierop zijn meegenomen in de MER.

November 2017 - mei 2019: 
De Gemeenschappelijke Regeling werkt aan de uitwerking van het plan en voorbereiding bestemmingsplan en MER.

11 juni 2019 – 13 augustus 2019:
Het Voorontwerpbestemmingsplan en MER liggen ter inzage. Iedereen kan hierop een inspraakreactie indienen. Deze kan gericht worden aan het college van B&W van de eigen gemeente.

Najaar 2019:
De Gemeenschappelijke Regeling werkt aan de behandeling van de ingediende reacties en nader planuitwerking.

September 2020:
Besluitvorming en publicatie van het ontwerpbestemmingsplan en wellicht aangepaste of aangevulde MER. De exacte data worden vooraf bekend gemaakt. Iedereen kan in deze periode een zienswijze indienen, gericht aan de eigen gemeenteraad.

Derde kwartaal 2020:
De Gemeenschappelijke Regeling werkt aan de behandeling van de ingediende zienswijzen.

Eind 2020:
De ontwikkelingen rond het coronavirus en de daaraan gekoppelde maatregelen hebben uiteraard ook hun impact op de planvorming rond Heesch West. Besluitvorming en publicatie van het ontwerpbestemmingsplan en wellicht aangepaste of aangevulde MER wordt op zijn vroegst in het najaar verwacht.

Na vaststelling hiervan is het voor iedereen die eerder een zienswijze indiende mogelijk om in beroep te gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De exacte data hiervoor worden vooraf bekend gemaakt.

Als voorgaande stap is afgerond en het bestemmingsplan goedgekeurd is, kunnen afzonderlijke vergunningen worden aangevraagd en afgegeven. Ook in deze periode zijn er mogelijkheden om hier bezwaar tegen te maken. Als een vergunning past binnen de kaders van het bestemmingsplan, kan tegen dat onderdeel geen bezwaar meer gemaakt worden.

Heeft u vragen?

Hebt u een vraag of wilt u meer informatie?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief