Van plan naar uitvoering

Heesch West zet zich in om het meest duurzame bedrijventerrein van Brabant te worden. Een goede inpassing in de omgeving is van groot belang. De gemeenten ’s-Hertogenbosch, Bernheze en Oss hebben zich daarvoor verenigd in de regionale samenwerking Heesch West.

Samen met de provincie Noord-Brabant hebben deze gemeenten in 2017 het Masterplan vastgesteld. In dit plan is het profiel en de marktbehoefte verkend. Vervolgens is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld en gepubliceerd. Deze notitie is het startdocument voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) en het bestemmingsplan.

Op dit moment wordt het ontwikkelplan verder uitgewerkt in een voorontwerp-bestemmingsplan en m.e.r. De m.e.r. brengt de omgevingsaspecten van het plan in beeld. Het bestemmingsplan is het planologische kader waarin de gemeenten het plan vastleggen.

Volgens planning gaat het plan in de zomer van 2019 in procedure voor de bestuurlijke menings- en besluitvorming en inspraak.  De eerste bedrijfskavels zijn dan naar verwachting eind 2019 uit te geven.

Heeft u vragen?

Hebt u een vraag of wilt u meer informatie?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief