Van plan naar uitvoering

De komende fase in ontwikkeling van Heesch West vormt het Ontwerp Bestemmingsplan (OBP). Ook hiervoor is onafhankelijk en kwalitatief onderzoek een belangrijk onderdeel van de planvorming: welke effecten heeft de ontwikkeling van het bedrijventerrein op de mensen, natuur en het landschap in de omgeving.

Heesch West heeft als ambitie het meest duurzame bedrijventerrein van Brabant te worden. Een goede inpassing in de omgeving is van groot belang. Daarbij worden thema’s als verkeer, geluid, luchtkwaliteit, veiligheid en gezondheid onderzocht. Ook worden effecten op landschappelijke waarden, cultuurhistorie, natuur en water in kaart gebracht. Deze onderzoeken worden ook weer door de onafhankelijke commissie m.e.r. getoetst. Een team van specialisten is in deze fase bezig met aanvullend onderzoek om te komen tot het OBP en een aangevulde versie van de milieueffectrapportage (MER). Deze fase volgt op het Voorontwerp Bestemmingsplan (VOBP) dat in 2019 gepubliceerd is.

Beschikbare documentatie, achtergrondinformatie en verslagen van overleggen met omgevingsvertegenwoordigers zijn hier te vinden.

De komende fase ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:


Daarna volgt een periode waarin de zienswijzennota wordt opgesteld en een definitief bestemmingsplan wordt gemaakt. Eind 2021 is het vaststellingstraject in de gemeenteraden van ’s-Hertogenbosch, Oss en Bernheze en aansluitend een beroepstermijn. Als deze stappen zijn afgerond en het bestemmingsplan is vastgesteld kunnen contracten worden gesloten met kandidaat-bedrijven en kan het bouw- en woonrijp maken worden gestart.

Heeft u vragen?

Hebt u een vraag of wilt u meer informatie?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief