Van plan naar uitvoering

Heesch West heeft als ambitie het meest duurzame bedrijventerrein van Brabant te worden. Een goede inpassing in de omgeving is van groot belang. De gemeenten ’s-Hertogenbosch, Bernheze en Oss hebben zich daarvoor verenigd in de regionale samenwerking Heesch West.

Samen met de provincie Noord-Brabant hebben deze gemeenten in 2017 het Masterplan vastgesteld. In dit plan is het profiel en de marktbehoefte verkend. Vervolgens is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld en gepubliceerd. Deze notitie is het startdocument voor de milieueffectrapportage (MER) en het Voorontwerp Bestemmingsplan.

De m.e.r. brengt de omgevingsaspecten van het plan in beeld. Het bestemmingsplan is het planologische kader waarin de gemeenten het plan vastleggen.

Tot en met 13 augustus was het mogelijk om een inspraakreactie te geven op het Voorontwerp Bestemmingsplan, Facetplan geluidzone en de MER via de gemeenten Bernheze, Oss of ’s-Hertogenbosch. Deze reacties worden nu verwerkt. Het plan komt nu in de volgende fase richting het Ontwerp Bestemmingsplan (OBP). Hieronder een overzicht van de procedure tot en met besluitvorming en behandeling hiervan:

 

  • commissievergaderingen gemeente (augustus - september)
  • advies commissie MER (oktober)
  • commissievergaderingen gemeenten (september - oktober)
  • beantwoording en analyse inspraakreacties (oktober - december)
  • gesprekken met omgeving op thema’s (oktober - maart)
  • opstellen OBP, evt. aanvulling MER en circulair kwaliteitsplan (december - maart)
  • besluitvorming en behandeling OBP en zienswijzen in commissies (voorjaar 2020)

 

 

Heeft u vragen?

Hebt u een vraag of wilt u meer informatie?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief