Videopresentatie effecten plan Heesch West

8 juni 2021

Bastian van Dijck, adviseur milieueffectrapportage voor Heesch West heeft op 21 april een presentatie gehouden over de effecten van het plan voor bedrijventerrein.  Deze is hier te bekijken.