Privacyverklaring

Heesch West verwerkt persoonsgegevens over u omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. U heeft er recht op dat Heesch West zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Persoonsgegevens). Als u een vraag stelt via de website of inschrijft voor onze nieuwsbrief, hebben wij uw naam en e-mailadres nodig.

Hoe lang we gegevens bewaren

Heesch West bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onderaan elke nieuwsbrief staat een link waarmee u zich voor de nieuwsbrief kunt afmelden. Wij vernietigen in dat geval uw gegevens.

Delen met anderen

Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Heesch West blijft namelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Uw websitebezoek

De gemeente Bernheze hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van www.heeschwest.nl. Heesch West is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van de website, maar uw naam en dergelijke gegevens hoeven wij niet te weten. Informatie over bezoeken aan www.heeschwest.nl worden alleen gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. De informatie die u ons geeft bij informatieverzoeken of aanvragen, wordt alleen gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag of reactie.

Kinderen

De gemeente heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming.

Beveiliging

Heesch West neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en on-geoorloofde wijziging tegen te gaan.

Vragen

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.