Stand van zaken beroepsprocedure

18 mei 2024

Bijna anderhalf jaar geleden werd het bestemmingsplan Heesch West vastgesteld. De Raad van State beoordeelt nu of het bestemmingsplan voldoet. Voor de onderdelen verkeer en geluid vragen zij advies van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB). Dit doen zij als voorbereiding op de verdere behandeling van de beroepsprocedure door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van Stage zelf. Waarschijnlijk is het advies van STAB in juni of juli afgerond. We verwachten dat de zitting voor de beroepsprocedure dit najaar plaatsvindt. Een definitieve uitspraak is er eind 2024 of begin 2025.