Stikstofonderbouwing: uitspraak PAS

19 november 2019

Door de uitspraak van de Raad van State over het stikstofbeleid in Nederland werd een streep gezet door de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deze ontwikkelingen gaan niet voorbij aan Heesch West en hiervoor wordt een aanvulling in MER en Ontwerpbestemmingsplan opgenomen.

In het rapport van de Commissie m.e.r. is opgenomen dat een passende beoordeling met beschrijving en onderbouwing van uitgangspunten rond stikstof nodig is. De GR gaf al in de beoordeelde versie van het MER aan dat er in plaats van het toen nog geldende PAS mogelijk een passende beoordeling voor stikstofdepositie (de hoeveelheid stikstofhoudende verbindingen die uit de atmosfeer de bodem in gaan) bij natura 2000 (beschermde Europese natuurgebieden) nodig is. De motivatie hiervoor is een onderdeel in de aanvulling op het MER en het Ontwerpbestemmingsplan.

Het complete rapport van de Commissie m.e.r. lees je hier.

Lees ook de informatiebrief die over het advies van de Commissie m.e.r. verstuurd is aan de betrokken gemeenteraden.