Toelichting plannen aan Ondernemersvereniging Heesch

15 mei 2019

Op 14 mei heeft projectleider Paul van Dijk de leden van de Ondernemersvereniging Heesch bijgepraat over de plannen van Heesch West.

Vanaf 11 juni ligt het plan met bijbehorende m.e.r. (milieu effect rapportage) ter inzage. Deze bijeenkomst was bedoeld om de ondernemersvereniging hierop alvast een toelichting te geven en belangrijke vragen te beantwoorden. Het past binnen een ronde van feedbackgesprekken die plaatsvindt in aanloop naar de ter inzage legging.

>> bekijk hier de presentatie Heesch West van 14 mei