Toelichting plannen in Dorpsraad Vinkel

20 mei 2019

Op donderdag 23 mei praten we de Dorpsraad Vinkel bij over de plannen van Heesch West. De avond in gemeenschapshuis 't Zijl is open voor publiek en begint om 20.00 uur. Sprekers zijn wethouder Roy Geers van de gemeente 's-Hertogenbosch, projectleider Paul van Dijk en adviseur planvorming Antea group Bastian van Dijck.

Deze avond past in de reeks feedbackgesprekken die zijn ingepland in aanloop naar de ter inzage termijn van het Voorontwerp Bestemmingsplan (VOBP) en de milieu effectrapportage (m.e.r.) die op 11 juni ingaat.

De overige data van de feedbackronde die nu bekend zijn:

  • 13  juni vanaf 20.00 uur - Dorpsraad Nuland in Gemeenschapshuis De Meent
  • 19 juni vanaf 19.30 uur - Algemene informatieavond Heesch West (locatie volgt)