Vaststellen bestemmingsplan Cereslaan-West

25 oktober 2023

Het bestemmingsplan voor de uitbreiding van bedrijventerrein Cereslaan-West heeft begin 2023 voor zienswijzen ter inzage gelegen. In het najaar wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad van Bernheze.

Plan
Het plan voorziet in een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein met iets meer dan 4 hectare.  Cereslaan-West krijgt hiermee een modern en duurzaam gezicht naar de A59 en biedt vestigingsmogelijkheden voor kleinschalige, lichte bedrijvigheid (tot maximaal milieucategorie 3.2). Ook voorziet het plan in een zorgvuldige inpassing en aansluiting van bestaande (langzaam-) verkeersroutes en groen aan de randen van het bedrijventerrein. De toekomstbestendige waterstructuur voor zowel de voorgenomen terreinuitbreiding als voor het bestaande bedrijventerrein Cereslaan-West wordt met dit plan geborgd.