Veel betrokkenheid bij informatiebijeenkomst Vinkel

24 mei 2019

De dorpsraad van Vinkel hield op 23 mei een informatiebijeenkomst voor inwoners van het dorp om ze verder te informeren over de plannen rond Heesch West. De zaal in gemeenschapshuis ’t Zijl stroomde snel vol om te luisteren naar de presentaties en vragen te stellen.

Wethouder Roy Geers heette de aanwezigen welkom en benadrukte het belang van een sterke economie met het oog op een sterke stad en leefbare dorpen en voegde daaraan toe dat een goede inpassing van het bedrijventerrein in de omgeving van groot belang is.

Projectleider Paul van Dijk zet vervolgens in globale lijnen de plannen uiteen, samen met Bastian van Dijck, adviseur planvorming van de Antea group. Aansluitend op de presentaties werd ruim de tijd genomen om vragen van de aanwezigen te beantwoorden. Deze gingen over uiteenlopende onderwerpen, als de ontsluiting van het bedrijventerrein en het voornemen om windmolens in te zetten voor de opwekking van duurzame energie.