Veel gestelde vragen

Op deze pagina gaan we zo goed mogelijk antwoord geven op veel gestelde vragen die we hebben gehoord in de feedbackgesprekken met belanghebbenden. De komende weken wordt dit overzicht aangevuld.

Staat het antwoord op jouw vraag hier niet bij? Kom op 19 juni naar de inloopbijeenkomst of stel deze gerust via info@heeschwest.nl 

Algemene informatie

Heesch West is een bedrijventerrein direct aan de A59, tussen ’s-Hertogenbosch en Oss van in totaal zo’n 170 ha. waarvan in deze 1e fase 50 ha. aan kavels wordt uitgegeven. Heesch West biedt vestigingsmogelijkheden voor onder meer zeer grootschalige logistiek en bedrijvigheid in de sectoren bouw en circulaire economie. Daarnaast is ruimte voor regionale bedrijven die willen verhuizen. Bij het gebied van Heesch West horen ook de aansluitingswegen op de A59 bij Nuland en Heesch.

De gemeenten Bernheze, Oss en ’s-Hertogenbosch werken nauw samen in de gemeenschappelijke regeling (GR) Heesch West. Dit samenwerkingsverband voert de ontwikkeling van het bedrijventerrein Heesch West uit.

Heesch West heeft de ambitie om het meest duurzame bedrijventerrein van Brabant te worden. Het bedrijvenpark wordt aardgasvrij en zet maximaal in op lokale duurzame energieproductie, zowel op het terrein zelf als op de bedrijfskavels. Maar ook andere circulaire thema’s zoals klimaatadaptatie, ecologie, mobiliteit, duurzaam materiaalgebruik zijn belangrijk. Belangrijk is dat bedrijven de duurzame ambities van Heesch west onderschrijven en daar ook zelf actief in investeren.

Procedure inspraak

Het Voorontwerp Bestemmingsplan (VOBP) , Milieu Effect Rapportage (MER) en circulair kwaliteitsplan zijn in concept klaar. De plannen en effecten worden besproken met diverse belanghebbenden zoals dorpsraden en milieuorganisaties en zijn tussen 11 juni en 13 augustus ter inzage bij de drie betrokken gemeenten Bernheze, 's-Hertogenbosch en Oss.

Wil je hiervan op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook.

Dit is een voorlopig  plan dat vooraf gaat aan het later als formeel juridisch bindend document vast te stellen (ontwerp)bestemmingsplan (OPB).  Het bestemmingplan regelt de bouw- en gebruiksmogelijkheden in een een gebied en de rechtszekerheid voor belanghebbenden zoals omwonenden.

Het voorontwerp biedt een verdere basis voor overleg met vertegenwoordigers van omgevingsbelangen, in vervolg op eerdere afstemming met overlegpartners zoals dorpsraden, bedrijvenverenigingen, en IVN.

Het  voorontwerp wordt ook gepubliceerd voor algemene inspraak. Zo komen we al in dit stadium te weten wat de mening van  is, en kan die worden meegewogen in het ontwerpbestemmingsplan. Het voorlopige plan en de omgevingsonderzoeken zijn vanaf 11 juni 2019 gedurende 9 weken ter inzage.

Wil je hiervan op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook.

De MER brengt in beeld wat de mogelijke omgevingseffecten van het plan kunnen zijn. Door analyse van effecten en/of varianten wordt voor de omgeving en voor de verdere planvorming geborgd dat er zorgvuldig rekening gehouden wordt met de milieueffecten in de planuitwerking en besluitvorming  over plannen en projecten. Dat geldt in het geval van Heesch West voor  het nieuwe bedrijventerrein inclusief de inpassing van windturbines en de aanleg van wegen.

Op basis van de onderzoeken is een voorkeursalternatief beschreven. De verantwoordelijke overheden – de drie gemeenten Bernheze, Oss en ’s-Hertogenbosch  - nemen het rapport mee in hun overwegingen. De MER is tegelijkertijd met het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd op 11 juni 2019.

Wil je hiervan op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook.

Duurzaamheid

In het plan is uitgegaan van het plaatsen van drie windturbines. Voor de energietransitie is intensieve ontwikkeling van duurzame energie landelijk en regionaal een belangrijke opgave. Er komen 3 windturbines in het centrale in Heesch West gelegen natuur- en energiepark.  De mix van zon- en windenergie die Heesch West kan integreren is aanzienlijk en kan een efficiënte bijdrage leveren. In de MER zijn alle effecten van de windturbines opgenomen zoals geluid, slagschaduw en zicht. De MER is tegelijkertijd met het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd op 11 juni 2019.

Wil je hiervan op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook.

 

In de MER  zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de aanwezige natuurwaarde, flora en fauna. Zo is er gekeken naar beschermde dieren- en plantensoorten en de effecten voor bodem en water. DE MER geeft belangrijke inzichten voor de compensatie en verbetermogelijkheden voor de biodiversteit. De MER is tegelijkertijd met het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd op 11 juni 2019.

 

Binnen het plangebied is, naast het naar mogelijkheden zoveel mogelijk realiseren van zonnepanelen op de bedrijfsgebouwen, rekening gehouden met een tijdelijk  zonnepark in de tweede fase en een drijvend zonnepark op de aan te leggen plas. De mix van zon- en windenergie die Heesch West kan integreren is aanzienlijk en kan een efficiënte bijdrage leveren.

Aansluitend aan het bedrijventerrein ontwikkelt Heesch West plangebied ligt zonnepark Achterste Groes waarvoor al een omgevingsvergunning is verleend. Via de lokale energiecoöperaties wordt aan de bewoners van de betrokken gemeenten de mogelijkheid geboden om in dit zonnepark te participeren. Zo draagt Heesch West ook bij aan de verduurzaming van bestaande omgeving .

Economie

Het bedrijventerrein Heesch West biedt ruimte voor zeer grootschalige kavels (5 – 20 ha.) maar er is ook ruimte voor regionale bedrijven die willen verhuizen en innovatieve concepten (indicatie vanaf 1 hectare).

De verkoop is nog niet gestart.

Ben je geïnteresseerd in een kavel en wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met een van de accountmanagers: Frank Remmen, remmen@oss.nl of Gustave Pol, g.pol@s-hertogenbosch.nl

De verkoop van de kavels is nog niet begonnen.  Heesch West biedt grootschalige vestigingsmogelijkheden voor onder meer logistiek en bedrijvigheid in de sectoren bouw en circulaire economie. Ook is ruimte voor regionale bedrijven die willen verhuizen.

Belangrijk is dat bedrijven de duurzame ambities van Heesch west onderschrijven en daar ook zelf actief in investeren.

Ben je geïnteresseerd in een kavel en wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met een van de accountmanagers: Frank Remmen, f.remmen@oss.nl of Gustave Pol, g.pol@s-hertogenbosch.nl

In het kader van de MER en het voorontwerp bestemmingsplan is uitgebreid onderzoek gedaan naar de verkeerseffecten. Zowel voor de directe verkeersontsluiting van het gebied en effecten op de lokale wegen in omliggende buurten en dorpen. De MER wordt tegelijkertijd met het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd op 11 juni 2019 ter inzage komt.

Heeft u vragen?

Hebt u een vraag of wilt u meer informatie?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief