Verbetering rotondes Nuland

20 juni 2024

De rotondes bij Nuland worden verbeterd. Dit na zorgen en wensen die zijn besproken met het Burenoverleg Heesch West en de dorpsraad Leefbaar Nuland. Fietsers krijgen nu alvast een goede en veilige verbinding, nog voordat wordt gestart met de aanleg van de westelijke infrastructuur.

Dit gaat er gebeuren

  • Verplaatsen komgrens, waardoor de rotondes Hoogstraat-Rijksweg-Van Rijckevorselweg en Rijksweg-A59 inclusief het gedeelte Rijksweg tussen de twee rotondes binnen de bebouwde kom komt te liggen;
  • De fietsoversteken van de rotonde Hoogstraat-Rijksweg-Van Rijckevorselweg worden in de voorrang gebracht op een verhoogd plateau;
  • De maximumsnelheid op de rotondes inclusief het gedeelte Rijksweg tussen de twee rotondes wordt verlaagd van 60 naar 50 km/u.

Giel van den Akker van de dorpsraad Nuland noemt het belang van samenwerking: "Deze verkeersaanpassing is een goed voorbeeld van hoe we met dialoog en samenwerking oplossingen kunnen vinden voor alle belanghebbenden.''