Verkeersonderzoeken: knooppunt Nuland

18 december 2020

De komst van Heesch West heeft effect op het verkeer in het gebied. Zowel op het terrein als er omheen worden aanpassingen gedaan zodat de infrastructuur passend is bij de veranderende verkeersintensiteit. De aanpassingen worden ook met onderzoeken getoetst. Voor de afrit Nuland is een nieuwe variant ontwikkeld.

Deze nieuwe variant komt in de plaats van de oplossing die was opgenomen in het Voorontwerp bestemmingsplan als voorkeursalternatief.

Voordeel
Verkeer vanuit ’s-Hertogenbosch wordt direct naar het oosten doorgeleid, dit verkeer komt niet meer op de Rijckevorselweg.  Verkeer met bestemming Nuland en directe omgeving komt via een rotonde net als in de huidige situatie aan op de Rijckevorselweg. Belangrijk voordeel van deze variant is daarnaast dat de Rijckevorselweg niet meer belast wordt met inkomend verkeer richting Heesch West. Deze oplossing sluit goed aan bij een variant van de verkeerswerkgroep Leefbaar Nuland.