Verwerking inspraakreacties in gang

3 september 2019

Het was tot 13 augustus mogelijk om te reageren op het Voorontwerp Bestemmingsplan, Facetplan geluidzone en de MER via de gemeenten Bernheze, Oss of ’s-Hertogenbosch. Veel betrokkenen hebben hier gebruik van gemaakt en een inspraakreactie ingediend. Nu komt het plan in een volgende fase terecht.

Er zijn ruim 1.300 inspraakreacties ingediend. Deze worden zorgvuldig gelezen en meegewogen bij de volgende fase voor het plan: het ontwerp bestemmingsplan (OBP). De indiener krijgt hiervan bericht. Het Voorontwerp Bestemmingsplan (VOBP) was het eerste moment om formeel reactie te geven op de plannen voor het bedrijventerrein.

Begin 2020 volgt besluitvorming en publicatie van het ontwerp bestemmingsplan (OBP) en de mogelijk aangepaste of aangevulde MER. De exacte data worden vooraf bekend gemaakt. Iedereen kan in deze periode een zienswijze indienen, gericht aan de eigen gemeenteraad.

In onderstaand overzicht is de complete planning schematisch weergegeven