Voorlopige stop nieuwe aansluitingen elektriciteitsnetwerk

10 juni 2022

Deze week hebben de netwerkbeheerders TenneT en Enexis aangegeven dat de maximale capaciteit van het hoogspanningsnetwerk van TenneT in de provincies Brabant en Limburg is bereikt. Dit betekent dat er vanaf 9 juni zogenaamde ‘grootverbruikers’ in beide provincies een voorlopige stop is voor nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnetwerk. Begrijpelijk roept dit ook vragen op bij in vestiging op Heesch West geïnteresseerde bedrijven. 

Voor de duurzame, aardgasvrije ontwikkeling van Heesch West is er al langer afstemming met Enexis. Er wordt in het plan Heesch West en bij Enexis in de investeringsplannen voorzien in een nieuw verdeelstation op Heesch West, waarmee voortvarend lokaal voldoende aansluitcapaciteit voor bedrijven kan worden gerealiseerd. Echter is Enexis ook afhankelijk van de landelijke netbeheerder TenneT die de capaciteit van het landelijke elektriciteitsnet moet uitbreiden. Dit betekent concreet dat de periode die TenneT afroept voor de afnameschaarste impact gaat krijgen op de energievoorziening voor plan Heesch West. De afstemming met Enexis wordt voortgezet met de beoogde duurzame ontwikkeling van het regionale bedrijventerrein onverminderd als uitgangspunt.

De netbeheerders werken hard aan uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk en andere oplossingen voor het actuele probleem, maar kunnen helaas niet aangeven met welke termijn dit opgelost is. Op het moment dat bedrijfskavels Heesch West in de verkoop komen (beoogt 2023) zal er voor bedrijven goed inzicht worden geboden over de mogelijkheden van grootverbruiksaansluitingen in combinatie met (lokale) oplossingen.