Voorontwerp Bestemmingsplan bedrijventerrein Heesch-West in procedure

4 juni 2019

Maandag 3 juni 2019 namen de drie colleges B&W van Bernheze, ‘s-Hertogenbosch en Oss de beslissing om het Voortontwerp Bestemmingsplan Bedrijventerrein Heesch-West  in procedure te brengen. Vanaf dinsdag 11 juni  2019 is het Voorontwerp Bestemmingsplan bedrijventerrein Heesch-West openbaar en voor iedereen te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De plannen liggen 9 weken ter inzage voor reacties.

Inloopbijeenkomst op 19 juni
Op woensdag 19 juni is er van 18.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst over het plan in het Gezondheidscentrum aan de Cereslaan in Heesch (voormalig Rabobank kantoor). Iedereen die vragen heeft over de plannen kan binnenlopen, per thema zullen er deskundigen aanwezig zijn om deze zo goed mogelijk te beantwoorden.

Logistiek, bouw en circulaire economie
Bedrijventerrein Heesch West biedt vestigingsmogelijkheden voor zeer grootschalige logistiek en bedrijvigheid in de sectoren bouw en circulaire economie. Ondernemers vinden op Heesch-West een eigentijds en duurzaam bedrijventerrein dat op andere plekken in de regio en in het land steeds schaarser Heesch West wordt. Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss hebben de ambitie om straks het meest duurzame circulaire bedrijventerrein van Brabant te zijn: aardgasvrij, duurzame energieproductie met zonnepanelen en windenmolens en aandacht voor klimaatadaptatie, ecologie, mobiliteit en duurzaam materiaalgebruik.