Windturbines: verder onderzoek

19 november 2019

Een belangrijk thema uit het rapport van de Commissie m.e.r. vormen windturbines. De commissie ziet de positieve bijdrage op het gebied van duurzaamheid in de plannen voor het bedrijventerrein. En ziet ook de aandacht voor technische maatregelen om negatieve effecten te beperken.

Ook zijn er in het onderzoeksrapport aandachtspunten als het gaat om de locaties van de windturbines en de zichtbaarheid ervan op grotere afstand. Hiervoor wil de Commissie m.e.r.  een betere motivatie op de landschappelijke inpassing.

Volgens het advies van de Commissie m.e.r. passen windturbines bij de duurzaamheidsambities van de betrokken gemeenten, maar is het niet per se nodig om ze op Heesch West te plaatsen. De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Heesch West (samenwerkingsverband van gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss) gaat in een reactie hierop verder onderbouwen waarom gekozen is om de windturbines in het plan op te nemen, ook aan de hand van het gemeentelijk beleid.

Kleinere windmolens
De Commissie m.e.r. adviseert als alternatief daarnaast om onderzoek te doen naar een opstelling op het terrein met vier windturbines van 150 meter hoog, in plaats van de in de planopzet opgenomen drie windturbines van 210 meter hoog. De Gemeenschappelijke Regeling gaat onderzoeken wat dit voor effect heeft op landschap, bedrijfsverkaveling en energieopbrengst. Deze afweging wordt, voor besluitvorming door de gemeenteraden, meegenomen in de aanvulling MER en de uitwerking van de plannen en besluitvorming.

Het complete rapport van de Commissie m.e.r. lees je hier.

Lees ook de informatiebrief die over het advies van de Commissie m.e.r. verstuurd is aan de betrokken gemeenteraden.